• ชมย้อนหลัง! สัมมนาออนไลน์!!

  เรื่อง การวัดค่าหลักดิน
  บรรยายโดย อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร
  วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
  ผ่านช่องทาง Application ZOOM

  จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 • สัมมาออนไลน์ Fuse and Circuit breaker เลือกใช้อย่างไร ผ่าน Application ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.30 น.

 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
  เรื่อง "คุยสบายๆ 108 คำถาม" กับเรื่อง เครื่องตัดไฟรั่ว
  วิทยากรโดย:
  อ.เตชทัต บูรณะอัศวกูล
  - ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
  เวลา 19:00 - 21:00 น.
  "ผ่านระบบ Zoom Meeting"
  • 25438738_950733321750432_6645777414512450008_o.jpg
   รางวัลระดับแพลตตินั่มจาก สสปท ในโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแว...
Visitors: 13,997