บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • ตรวจอาคาร ESSO1.JPG
    บริการตรวจสอบอาคาร (ฺBuilding Inspections) บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนิติบุคคล เลขที่ 315/2549 และผู้ตรวจสอบอาคารป...

  • IMG_7170.JPG
    บริการตรวจสอบป้าย โดยข้อกฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบเกณฑ์การตรวจสอบป้าย เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2555 ประเภทการตรวจสอบใหญ่ประเภท ป้าย ความสูงจากพื้นดินต...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …