ผลงานกลุ่มอาคารสยามกลการ

                                                      

ผลงานการตรวจสอบอาคาร กลุ่มอาคารสยามกลการ 

บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0008/2550 

ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารประจำปี กับกลุ่มอาคารของบริษัท สยามกลการ จำกัด ดังนี้

 

1. อาคารสยามกลการ สำนักงานใหญ่ ปทุมวัน
     

2. อาคารสยามกลการ โชว์รูม ฮอนด้า ปทุมวัน
     

3. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการ หนองแขม  
     

4. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการวิภาวดี  
     

5. อาคารสยามกลการ ศูนย์บริการบางจาก  
     
 
6.อาคารคลังสินค้า NISSAN MOTOR (THAILAND) กม.32  
     

 

บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นบริษัทแบบอย่างที่ดี โดยตลอดระยะเวลา 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ สยามกลการได้ยึดมั่นในนโยบายคืนกำไรสู่สังคมเสมอมา  สยามกลการร่วมกับบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมพิเศษซึ่งยังประโยชน์แก่สังคมใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และอื่นๆเยี่ยมชมประวัติบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ www.siammotors.com

 อนึ่ง บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี 

                                                                                                                 ..................................................................................................................................................................................................................................................................

สนใจงานตรวจสอบอาคาร

ติดต่อ : Tel. : 02-424-2449  

Fax : 02-880-1249 , 02-879-0285

E-mail : aps.services@gmail.com

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคางานตรวจสอบอาคาร

(กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา)
Visitors: 23,432