เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

            บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02-424-2449 โทรสาร 02-880-1249

                              ชื่อ                        :           บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

                              สถานที่ตั้ง               :          128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์

                                                                      แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

                                                                      กรุงเทพมหานคร 10700

                              โทรศัพท์                :           (662)-424 2449

                              โทรสาร                  :           (662)-880 1249

                              ก่อตั้ง                     :           พ.ศ.2548

                              ทุนจดทะเบียน         :            5 ล้านบาท

                              ผู้บริหาร                 :            คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

                        

            บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และยาวนานทางด้านการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และรับรองการจัดการพลังงาน 

           ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนิติบุคคล เลขที่ 315/2549 และ ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่0008/2550 

           ปัจจุบัน บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เพื่อให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร ทั้งอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท ยังได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เพื่อให้บริการงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล อีกด้วย

           อีกทั้งบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ยังได้จัดตั้งบริษัท เอ็นเนอยี่ เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เมื่อ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท เพื่อให้บริการมาตรฐานการประหยัดพลังงาน แบบประกันผลการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า

           ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและยาวนานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และทีมงานวิศวกรคุณภาพ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และต้นทุนที่เหมาะสม วิสัยทัศน์

            บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม


 บริการของเรา

  • บริการตรวจสอบอาคาร
  • บริการตรวจสอบป้าย
  • บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
  • บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
Visitors: 52,393