บทความน่ารู้


 • รับชมสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายแก่บุคคล
  โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร
  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

  วิทยากร : นายวิเชียร​ บุษยบัณฑูร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  สมาคม : สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

 • สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อวัดค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน ... ทำยังไง?
  เวลา 18.30 - 21.00 น.
  วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  ผู้ดำเนินรายการ
  นายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์
  อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  วิทยากร
  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  สำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตร ติดตามได้ท้ายรายการ
  E-Certificate ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  Hard Copy ค่าธรรมเนียม 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด
  ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนหน่วยพัฒนา 2.75 หน่วย
  จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar

 • ชมย้อนหลัง! สัมมนาออนไลน์!!

  เรื่อง การวัดค่าหลักดิน
  บรรยายโดย อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร
  วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
  ผ่านช่องทาง Application ZOOM

  จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 • สัมมาออนไลน์ Fuse and Circuit breaker เลือกใช้อย่างไร ผ่าน Application ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.30 น.

 • บรรยาย เรื่องการวัดค่าหลักดิน ด้วยวิธี 3 wires method กับวิธี multi grounding clamp หลักการเป็นอย่างไร ข้อควรระวังในการเลือกใช้ โดยวิทยากร คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
  เรื่อง "คุยสบายๆ 108 คำถาม" กับเรื่อง เครื่องตัดไฟรั่ว
  วิทยากรโดย:
  อ.เตชทัต บูรณะอัศวกูล
  - ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
  เวลา 19:00 - 21:00 น.
  "ผ่านระบบ Zoom Meeting"

 • TNN24 รายการทุกข์ชาวบ้าน
  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
  ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง
  นายสุพัตถ์ จารุศร นายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
Visitors: 52,390