รางวัล ระดับ Platinum จาก สสปท.

  

รางวัลระดับแพลตตินั่มจาก สสปท

นโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

                                                                          เป็นผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกๆคนในบริษัทที่ช่วยการสร้างระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

 

                                                                

                                                              

                                                                

 

Visitors: 45,174