กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

 

เมื่อวันเสาร์ ที่24 มีนาคม 2561 ตัวแทนบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

ได้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร”

ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา สภาวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานครเขตคลองเตย สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

พร้อมด้วยวิศวกรอาสา สถาปนิก และ นายช่างอาสา ทำกิจกรรมอาสาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอัคคีภัย โดยลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย และให้คำแนะนำเรื่องอัคคีภัย ติดตั้ง smoke alarm ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ

ให้กับ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

  

 

 

 

 

Visitors: 52,390