บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  • ถ่ายภาพความร้อนด้วยเครื่องThermo Scan


    
 
                                                                                     ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าตกค้างด้วย Voltage detector
 
 
                                                                                                                        

                                                                                               
                                                                                                 ทำความสะอาดตู้โหลดไฟฟ้า